top of page

Om oss!

Vi hoppas att du kan hitta allting du behöver. Edson Arkitekter fokuserar på att erbjuda dig högkvalitativ service inom områden som arkitektur, byggprojektering och skadeförsäkring.


Vi kommer att göra allt vi kan för att motsvara dina förväntningar!

Edson Arkitekter med 25 års erfarenhet har idag både offentliga och privata beställare.

Vi erbjuder tjänster som:

* Byggprojektering

* Byggledning & kontroll

* Energibesiktningar och energideklarationer

* Certifierad energiexpert, riksbehörighet N, certifieringsorgan är Swedcert.

* Certifierad kontrollansvarig, riksbehörighet K, certifieringsorgan är Swedcert.

* Av SBR Godkänd besiktningsman för utförande av överlåtelsebesiktningar.

* Arkitektritade villor och bygglovshandlingar, utfört i CAD-miljö

* Uppmätningar, upprättande av relationsritningar av bef. fastighetsbestånd

* Skadebesiktning, skadereglering och tekniska utredningar

Även inom områden som försäkring och skadeservice erbjuder vi tjänster med bred erfarenhet.Som fristående oberoende skaderegleringsbolag, bistår vi försäkringsbolag med skadereglering, besiktning, värdering, utlåtande mm. Skälen till att behöva extern hjälp kan vara många.

Tillfällig hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro, avsaknad av egen skadeorganisation i området etc. Vi gör vårt bästa för att på ett betryggande sätt kunna ge den service och hjälp som krävs i varje enskilt fall.

I samband med totalskadade byggnader av brand upprättar vi anbudshandlingar för återuppbyggnad, i samråd med drabbad kund och försäkringsbolag.

Erfarenheten har visat att även skadedrabbade ibland har behov av att vända sig till någon utomstående "tredje part". Nyttan av detta kan i vissa fall vara betydande och en del onödiga tvister skulle sannolikt på ett tidigt stadium kunna undvikas.

Med denna stora variation av tjänster som vi erbjuder, är vi säkra på att du kommer att bli nöjd med oss. Titta runt på vår hemsida och om du har några frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss.

Vår kreditvärdighet är av UC utnämnd till den högsta, riskklass 5.

Certifikat och behörigheter:

"Godkänd Besiktningsman SBR"


Certifiering KA


Ritningsstandard i CAD-miljö:

bottom of page